Nederlandistika

Nederlandistika nabízí tříleté bakalářské studium s názvem Nizozemský jazyk, literatura a kultura. Studijní program je možnost studovat v systému maior a minor, tedy jako dvouoborové studium, kdy je nizozemštinu studujete jako hlavní nebo jako vedlejší obor. Podrobné informace o podmínkách pro přijetí a o studiu získáte pod odkazem Bakalářské studium.

V navazujícím magisterském studiu nabízíme jednooborovou specializaci nizozemština v rámci studijního programu Překladatelství románských a germánských jazyků. V současnosti jde o jedinou možnost studovat translatologii nizozemštiny v České republice. Podrobné informace o přijímacím řízení a o studiu najdete pod odkazem Magisterské studium.

 

Máte dotazy ke studiu? Podívejte se na odpovědi na otázky, které vás často zajímají. Máte jiné otázky? Zeptejte se garantky programu.

Musím umět nizozemsky, když se chci hlásit ke studiu?

Ne. Pro přijetí nepožadujeme znalost nizozemštiny. V bakalářském studiu ale klademe velký důraz na výuku praktického jazyka. Studentky a studenti absolvují v každém semestru intenzivní výuku nizozemštiny. Cílem je, aby od druhého ročníku byli schopni částečně absolvovat semináře a přednášky v nizozemštině. Na konci bakalářského studia dosáhnou studenti jazykové úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.

Jak vypadá studium?

Těžištěm filologického studia jsou vedle zvládnutí praktického jazyka disciplíny: jazykověda, literatura a reálie. Důraz klademe také na zvládnutí základů překladatelství.

V jazykovědných předmětech se studenti a studentky seznámí s dějinami, základními směry a disciplínami lingvistiky. Literární přednášky a semináře studentky a studenty seznámí s vývojem nizozemsky psané literatury a se základními literárněvědnými směry a disciplínami. Studentky a studenti se dále zorientují v kulturním, historickém a politickém kontextu nizozemsky mluvících zemí.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info