Vybrané odborné a studijní digitální zdroje

Portál elektronických informačních zdrojů MU
https://ezdroje.muni.cz  (souhrnná stránka - možnost vyhledávání, výpisu seznamu, další informace o textech včetně podmínek použití)

Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) - plné texty v pdf
Přístup z počítačů MU https://www.degruyter.com/serial/hsk-b/html
Alternativně z počítačů mimo MU (s úvodním přihlášením pomocí čísla UČO a sekundárního hesla ISu): https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/serial/hsk-b/html

  • výběr svazku kliknutím v seznamu titulů na úvodní straně ("Volumes")
  • případně výběr kapitoly v přehledu obsahu (klikatelné nadpisy pro zobrazení titulní strany kapitoly,  odkazy "DOWNLOAD PDF" pro přímé zobrazení pdf verze textu)

Pro adekvátní citování tohoto zdroje je nezbytné samostatně evidovat kompletní bibliografické údaje zvlášť, podle titulních stránek jednotlivých svazků (pdf), obvykle s nadpisem "Frontmatter​".  Jména autorů kapitol jsou uvedena  vždy na jejich konci na poslední straně pdf. V samotných souborech pdf s jednotlivými kapitolami nejsou společné údaje o svazku a vydavatelích apod. potřebné pro kompletní bibliografii zahrnuté.
Při citování je vhodné uvádět kompletní údaje pro tištěnou podobu doplněné o údaje pro elektronickou verzi a datem stažení - s internetovou adresou výchozího serveru "degruyter.com" (tj. bez lokální varianty "...ezproxy.muni.cz/..."; např.:

Seibicke, Wilfried: Das Schimpfwörterbuch. In: Hausmann, Franz Josef - Reichmann, Oskar - Wiegand, Herbert Ernst - Zgusta, Ladislav (hrsg.): Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. 2. Teilband. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft - HSK 5/2). Berlin - New York: Walter de Gruyter 1990, S. 1190-1193. (eBook 2008, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110124200.2/html [18. 2. 2022]).

Pro MU jsou mj. licencovány elektronické odborné časopisy De Gruyter e-Journals HSS (od ročníku 1995).

Prohledávání všech dostupných titulů databáze De Gruyter::
https://www.degruyter.com/search?documentVisibility=available&query=*&pageSize=100&sortBy=relevance
https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/search?documentVisibility=available&query=*&pageSize=100&sortBy=relevance

Vybrané databáze a jednotlivé germanistické tituly:

Killy Literaturlexikon Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraums
https://www.degruyter.com/database/killy/html
https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/database/killy/html

Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft Bd. I: A – G. Bd. II: H – O. Bd III: P – Z 2007
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110914672/html
https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/document/doi/10.1515/9783110914672/html

Grundthemen der Literaturwissenschaft: Erzählen 2018
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110410747/html
https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/document/doi/10.1515/9783110410747/html

Grundthemen der Literaturwissenschaft: Lesen 2018
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110365252/html
https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/document/doi/10.1515/9783110365252/html

Hentschel, Elke - Weydt, Harald: Handbuch der deutschen Grammatik - 2013
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110312973/html
https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/document/doi/10.1515/9783110312973/html

Eroms, Hans-Werner: Syntax der deutschen Sprache - 2000
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110808124/html
https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/document/doi/10.1515/9783110808124/html

Welke, Klaus: Einführung in die Satzanalyse - 2007
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110894103/html
https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/document/doi/10.1515/9783110894103/html

KLUGE Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache
https://www.degruyter.com/database/kluge/html
https://www-degruyter-com.ezproxy.muni.cz/database/kluge/html

 

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
https://digilib.phil.muni.cz

 Elportál IS MU
http://is.muni.cz/elportal/studovna

Univerzitní repozitář - IS MU
https://is.muni.cz/repozitar/ 

 Absolventi a závěrečné práce MU
https://is.muni.cz/thesis/

Vysokoškolské kvalifikační práce
https://theses.cz/ 

 


DWDS - Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart
https://www.dwds.de/

Duden online
http://www.duden.de/suchen/dudenonline

Slovník - Seznam.cz
https://slovnik.seznam.cz/de/

Wortschatz - Uni Leipzig
http://www.wortschatz.uni-leipzig.de/

canoo.net - Deutsche Wörterbücher und Grammatik
http://www.canoo.net/

grammis - Das grammatische Informationssystem des Instituts für deutsche Sprache (IDS)
http://hypermedia.ids-mannheim.de/

elexiko - ein Online-Wörterbuch zur deutschen Gegenwartssprache
http://www1.ids-mannheim.de/lexik/elexiko.html

OWID - Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch (IDS)
https://www.owid.de/

G. Köbler: Wörterbücher u.A. (doc-Format) – ahd. rückläufiges Wörterbuch, indogermanisches Wörterbuch u.a.:
http://www.koeblergerhard.de/publikat.html

http://woerterbuchnetz.de/
Mittelhochdeutsche Wörterbücher BMZ, Lexer, Findebuch
http://woerterbuchnetz.de/Lexer/

Mittelhochdeutsches Wörterbuch (Neubearbeitung)
http://www.mhdwb-online.de/

MittelHochDeutsche Begriffs-DatenBank
http://mhdbdb.sbg.ac.at

Deutsches Wörterbuch J. u. W. Grimm
http://woerterbuchnetz.de/DWB/

Grammatisch-kritisches Wörterbuch – J. C. Adelung
http://lexika.digitale-sammlungen.de/adelung/online/angebot

Zedler, Universal-Lexicon
https://www.zedler-lexikon.de/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info