Zahraniční spolupráce


Stipendia poskytované studentskou organizací GFPS-CZ
Stipendijní pobyty v Německu (zpravidla jedno místo na každý semestr) nabízí nejen pro germanisty též studentské sdružení GFPS-CZ (http://gfps.cz/).
(Uzávěrky pro odevzdání podkladů bývají 31. 3. pro zimní a 31. 10. pro letní semestr.) - termín žádostí na zimní semestr 2016 byl prodloužen do 22. 4. 2016
Podklady pro žádosti na podzimní semestr 2016 (k 22. 4. 2016) - soubor pdf.
Bližší informace, přesné aktuální podmínky atd. jsou k dispozici na uvedených stránkách http://gfps.cz/.
Organizace nabízí také praktika v Německu či letní tandemové jazykové kursy aj.

 

 


Žádosti o stipendia poskytovaná Katolickou akademickou službou pro cizince (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, KAAD) lze podávat vždy nejpozději k 15. lednu a 30. červnu daného roku. Bližší informace o podmínkách a nabídce stipendií lze nalézt na stránce KAAD.

 

 


Praxe v zahraničí zprostředkované organizací AIESEC s možností získání finanční podpory programu ERASMUS
Bližší informace o podmínkách naleznete v přiloženém souboru pdf; aktuální informace jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách organizace - brněnská sekce AISEC.

 

 


Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti
Diplomandé píšící práci s česko-německou tématikou se mohou vždy do 15. prosince ucházet o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti pro následující rok. Podmínkou je "Betreuungszusage" profesora německé univerzity. S jeho výběrem může poradit vedoucí diplomové práce. Další podrobnosti o stipendiu, požadovaných přílohách k žádosti a výši stipendia na stránkách fondbudoucnosti.cz (pdf soubor ke stipendiím).

 

 


Letní tandemové kurzy němčiny - Sommerkollegs (AKTION ČR - Rakousko)
Kurzy se pořádají v Poděbradech a Českých Budějovicích, pro rok 2015 je v nabídce 2 x 27 míst pro studenty se střední a vyšší znalostí němčiny v tandemu se studenty z Rakouska, přičemž náklady jsou v převážné míře hrazeny z prostředků ministerstev školství obou zemí prostřednictvím programu AKTION.
Bližší informace najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce, konkrétně programu AKTION ČR - Rakousko: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/letni-jazykove-skoly-sommerkollegs/

 

 

Programy finanční podpory BTHA poskytují široké možnosti od stipendií na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou zemích přes příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, granty pro bilaterální akademické projekty a konference nebo společnou přípravu projektů až po výzkumná konsorcia univerzit a vysokých škol v Bavorsku a České republice. Kromě finanční podpory agentura nabízí také zprostředkování kontaktů a poradenství pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a vedení českých a bavorských vysokých škol a vědeckých ústavů.

BTHA umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích. http://www.btha.cz/cs/


Uznávání výsledků studia v zahraničí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.