Informace pro studenty

S podmínkami a náplní studia se můžete předběžně seznámit na příslušných stránkách:
plán fakulty s přehledem ústavů a poslucháren
studijní katalogy FF
Katalogy oborů ÚGNN (IS MU)
Německý jazyk a literatura
Překladatelství německého jazyka
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
rozvrh předmětů ÚGNN
zobrazení rozvrhu v IS
Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.